Vẻ đẹp lan truyền cảm hứng

Vẻ đẹp lan truyền cảm hứng


Vẻ đẹp lan truyền cảm hứng

Brand: HP Vietnam
Directed by Nam Pham

Sáng tạo phản ánh cách nhìn nhận riêng của mỗi cá thể trước những cái đẹp xung quanh.
Khả năng cảm nhận vẻ đẹp từ những điều khác biệt, mới mẻ là nguồn cảm hứng để Dzũng Yoko không ngừng sáng tạo và khẳng định chất tôi.
Cùng bước trong hành trình khám phá vẻ đẹp của công nghệ với vị giám đốc sáng tạo tài hoa này.

https://www.facebook.com/VietnamHP/videos/407296323345708/

English Town

English Town

Sony Playstation Vietnam social ads

Sony Playstation Vietnam social ads