Quay phim sự kiện - Sen Viet Group

Quay phim sự kiện - Sen Viet Group

Client: Sen Viet Group
Brand: Sen Viet Group
Producer: Valor Huynh
Cameraman & editor: Jacky Tran, Vu Viet Anh, Tuan Pho, Le An


Sen Viet Group event report


QUAY PHIM SỰ KIỆN | EVENT VIDEOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Thiết kế thương hiệu

Thiết kế thương hiệu

Chụp ảnh sự kiện - Honor

Chụp ảnh sự kiện - Honor