Quay phim sự kiện - Rita Vo

Quay phim sự kiện - Rita Vo

Client: Rita Võ
Brand: Rita Võ
Cameraman & editor: Nam Pham, Duy Le


Rita Vo event report


QUAY PHIMSỰ KIỆN | EVENT VIDEOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Quay phim sự kiện - Thang Long Real

Quay phim sự kiện - Thang Long Real

Quay phim sự kiện - Lexus

Quay phim sự kiện - Lexus