Quay phim sự kiện - Chuong Tailor

Quay phim sự kiện - Chuong Tailor

Client: Chuong Tailor
Brand: Chuong Tailor
Cameraman & editor: Nam Pham, Duy Le


Chuong Tailor event report


QUAY PHIMSỰ KIỆN | EVENT VIDEOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Quay phim sự kiện - Lazada

Quay phim sự kiện - Lazada

Chụp ảnh sự kiện - Tudor

Chụp ảnh sự kiện - Tudor