Quay phim sự kiện - Alaska

Quay phim sự kiện - Alaska

Client: Alaska
Brand: Alaska
Cameraman & editor: Nam Pham, Duy Le


Alaska 20 years event report


QUAY PHIMSỰ KIỆN | EVENT VIDEOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh gia đình - Shin

Chụp ảnh gia đình - Shin

Chụp ảnh sự kiện - MCM

Chụp ảnh sự kiện - MCM