Quay phim quảng cáo - Bộ chuẩn mực dịch vụ khách hàng tại ACB

Quay phim quảng cáo - Bộ chuẩn mực dịch vụ khách hàng tại ACB

Brand: ACB
Producer: Giang Nam
Cameraman & editor: Giang Nam


ACB Customer Service Guidelines


QUAY PHIM QUẢNG CÁO | COMMERCIAL VIDEOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh quảng cáo - Sony

Chụp ảnh quảng cáo - Sony

Chụp ảnh quảng cáo - Green Urban Foods

Chụp ảnh quảng cáo - Green Urban Foods