Quay phim quảng cáo - Chuong Tailor

Quay phim quảng cáo - Chuong Tailor

Client: Chuong Tailor
Brand: Chuong Tailor
Cameraman & editor: Nam Pham, Duy Le


Chuong Tailor short-intro


QUAY PHIM QUẢNG CÁO | COMMERCIAL VIDEOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh doanh nghiệp - Jelly Key

Chụp ảnh doanh nghiệp - Jelly Key

Chụp ảnh nội thất - Rolex

Chụp ảnh nội thất - Rolex