Quay phim quảng cáo - Chez Mimosa

Quay phim quảng cáo - Chez Mimosa

Brand: Chez Mimosa
Producer: Valor Huynh
Cameraman & editor: Jacky Tran, Vu Anh, Tien Vu


Chez Mimosa hotel - Jeep tour


QUAY PHIM QUẢNG CÁO | COMMERCIAL VIDEOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh kiến trúc - Cam Ranh International Terminal

Chụp ảnh kiến trúc - Cam Ranh International Terminal

Chụp ảnh quảng cáo - R&B

Chụp ảnh quảng cáo - R&B