Quay phim quảng cáo - APEC

Quay phim quảng cáo - APEC

Credit: IDY Production
Brand: APEC
Producer: Nguyen Thanh Duyen, Valor Huynh
Cameraman & editor: Nguyen Thanh Luan, Jacky Tran, Vu Ngoc Tien, Vu Viet Anh


Da Nang - Worth Living - Worth Investing

Project original link


QUAY PHIM QUẢNG CÁO | COMMERCIAL VIDEOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Armani

Chụp ảnh nội thất - Armani

Chụp ảnh quảng cáo - Sihospital

Chụp ảnh quảng cáo - Sihospital