Quay phim doanh nghiệp - Sen Viet Group

Quay phim doanh nghiệp - Sen Viet Group

Client: Sen Viet Group
Brand: Sen Viet Group
Producer: Valor Huynh
Cameraman & editor: Jacky Tran, Vu Viet Anh, Tuan Pho


Sen Viet Group viral video


QUAY PHIM DOANH NGHIỆP | COMPANY PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh thức ăn - Green Urban Foods

Chụp ảnh thức ăn - Green Urban Foods

Chụp ảnh sự kiện - Armani Exchange

Chụp ảnh sự kiện - Armani Exchange