Quay phim doanh nghiệp - Sen Viet Group

Quay phim doanh nghiệp - Sen Viet Group

Client: Sen Viet Group
Brand: Sen Viet Group
Producer: Valor Huynh
Cameraman & editor: Jacky Tran, Vu Viet Anh, Tuan Pho


Sen Viet Group viral video


QUAY PHIM DOANH NGHIỆP | COMPANY PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh quảng cáo - Hacchic Bridal

Chụp ảnh quảng cáo - Hacchic Bridal

Chụp ảnh chân dung - Thành Luân

Chụp ảnh chân dung - Thành Luân