Her World Young Achiever 2018

Her World Young Achiever 2018


Her World Young Achiever 2018

Her World Young Achiever là giải thưởng nhằm tôn vinh các bạn trẻ người Việt gặt hái được những thành tựu nhất định trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang, thể thao, kinh doanh… Sự thành công, những nỗ lực của họ đã tạo dấu ấn quan trọng và truyền cảm hứng cho cộng đồng, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tích cực trên lĩnh vực ngành nghề mà họ hoạt động.

http://herworldvietnam.vn/her-world-young-achiever-2018/world-young-achiever-2018-cuoc-dua-da-bat-dau-7393787

Sony Playstation Vietnam social ads

Sony Playstation Vietnam social ads

Jelly Key - Ethereal Reign (Enter/Shift) artisan keycaps

Jelly Key - Ethereal Reign (Enter/Shift) artisan keycaps