English Town

English Town


English Town - Thành phố Tiếng Anh giữa lòng Sài Gòn

Client: Red 5 Studio
Brand: English Town
Location: Floor 5, Sumikura building, HCMC

English Town là một thành phố tiếng Anh giữa lòng Sài Gòn, nơi bạn có cơ hội tiếp cận tiếng Anh một cách bài bản, nhưng tự nhiên. Môi trường sử dụng tiếng Anh 100% tại English Town sẽ cho bạn cảm giác như đang hiện diện tại một trong những thành phố tiếng Anh nổi tiếng trên thế giới.

https://englishtown.edu.vn/

Eleven - Vietnamese fusion restaurant

Eleven - Vietnamese fusion restaurant

Sony Playstation Vietnam social ads

Sony Playstation Vietnam social ads