Chụp ảnh quảng cáo - Green Urban Foods

Chụp ảnh quảng cáo - Green Urban Foods

Client: Green Urban Foods
Brand: Green Urban Foods
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio
Stylist: Thu Nguyen


Noodles label


CHỤP ẢNH QUẢNG CÁO | COMMERCIAL PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Quay phim quảng cáo - Bộ chuẩn mực dịch vụ khách hàng tại ACB

Quay phim quảng cáo - Bộ chuẩn mực dịch vụ khách hàng tại ACB

Chụp ảnh nội thất - Dolce & Gabbana

Chụp ảnh nội thất - Dolce & Gabbana