Chụp ảnh thức ăn - Green Urban Foods

Chụp ảnh thức ăn - Green Urban Foods

Client: Green Urban Foods
Brand: Green Urban Foods
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio
Stylist: Thu Nguyen


Noodles label


CHỤP ẢNH THỨC ĂN | FOOD PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Lock & Lock

Chụp ảnh sản phẩm - Lock & Lock

Quay phim doanh nghiệp - Sen Viet Group

Quay phim doanh nghiệp - Sen Viet Group