Chụp ảnh thức ăn - Eleven

Chụp ảnh thức ăn - Eleven

Client: Eleven
Brand: Eleven
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio
Stylist: Annie Ni


Eleven's menu


CHỤP ẢNH THỨC ĂN | FOOD PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - MCM

Chụp ảnh nội thất - MCM

Chụp ảnh sản phẩm - Jalouse

Chụp ảnh sản phẩm - Jalouse