Chụp ảnh sự kiện - Tudor

Chụp ảnh sự kiện - Tudor

Client: DAFC
Brand: Tudor
Photographer: Valor Huynh


Opening pop-up store

Location: Diamond Plaza, HCMC


CHỤP ẢNH SỰ KIỆN | EVENT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Quay phim sự kiện - Chuong Tailor

Quay phim sự kiện - Chuong Tailor

Chụp ảnh sự kiện - Dolce & Gabbana

Chụp ảnh sự kiện - Dolce & Gabbana