Chụp ảnh sự kiện - MCM

Chụp ảnh sự kiện - MCM

Client: DAFC
Brand: MCM
Photographer: Valor Huynh


Activities

Celebs: Phí Phương Anh


CHỤP ẢNH SỰ KIỆN | EVENT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Dolce & Gabbana

Chụp ảnh nội thất - Dolce & Gabbana

Chụp ảnh nội thất - Armani

Chụp ảnh nội thất - Armani