Chụp ảnh sự kiện - MCM

Chụp ảnh sự kiện - MCM

Client: DAFC
Brand: MCM
Photographer: Valor Huynh


Activities

Celebs: Phí Phương Anh


CHỤP ẢNH SỰ KIỆN | EVENT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Quay phim sự kiện - Alaska

Quay phim sự kiện - Alaska

Thiết kế sản phẩm

Thiết kế sản phẩm