Chụp ảnh sự kiện - Giuseppe Zanotti

Chụp ảnh sự kiện - Giuseppe Zanotti

Client: DAFC
Brand: Giuseppe Zanotti
Photographer: Valor Huynh, Phan Phong


Opening store

Location: Rex Arcade, HCMC


CHỤP ẢNH SỰ KIỆN | EVENT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Audio

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Audio

Chụp ảnh thức ăn - Fressty

Chụp ảnh thức ăn - Fressty