Chụp ảnh sự kiện - Dolce & Gabbana

Chụp ảnh sự kiện - Dolce & Gabbana

Client: DAFC
Brand: Dolce & Gabbana
Photographer: Valor Huynh


Opening store

Location: Rex Arcade, HCMC


Activities

Celebs: Minh Hang


CHỤP ẢNH SỰ KIỆN | EVENT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sự kiện - Tudor

Chụp ảnh sự kiện - Tudor

Chụp ảnh gia đình - Shin

Chụp ảnh gia đình - Shin