Chụp ảnh sự kiện - Bally

Chụp ảnh sự kiện - Bally

Client: DAFC
Brand: Bally
Photographer: Valor Huynh


Opening store

Location: Diamond Plaza, HCMC


Celebs

Location: Rex Arcade, HCMC


CHỤP ẢNH SỰ KIỆN | EVENT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sự kiện - Honor

Chụp ảnh sự kiện - Honor

Jelly Key - Japan Flag keycap

Jelly Key - Japan Flag keycap