Chụp ảnh sản phẩm - Vutada

Chụp ảnh sản phẩm - Vutada

Client: Vutada
Brand: Vutada
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Paddle


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Plank Mouse Trap

Chụp ảnh sản phẩm - Plank Mouse Trap

Chụp ảnh sản phẩm - Grinder

Chụp ảnh sản phẩm - Grinder