Chụp ảnh sản phẩm - Stash box

Chụp ảnh sản phẩm - Stash box

Client: Stash box
Brand: Stash box
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Stash box


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Argate Group

Chụp ảnh sản phẩm - Argate Group

Chụp ảnh sản phẩm - Recipe box

Chụp ảnh sản phẩm - Recipe box