Chụp ảnh sản phẩm - Recipe box

Chụp ảnh sản phẩm - Recipe box

Client: Recipe Box
Brand: Recipe Box
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Recipe box


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh quảng cáo - R&B

Chụp ảnh quảng cáo - R&B

Chụp ảnh nội thất - Dragon Riverside City Condominium

Chụp ảnh nội thất - Dragon Riverside City Condominium