Chụp ảnh sản phẩm - Mueller

Chụp ảnh sản phẩm - Mueller

Brand: Mueller
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Mueller cup


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Lock & Lock

Chụp ảnh sản phẩm - Lock & Lock

Chụp ảnh sự kiện - Armani Exchange

Chụp ảnh sự kiện - Armani Exchange