Chụp ảnh sản phẩm - Khắc Tên

Chụp ảnh sản phẩm - Khắc Tên

Client: Khắc Tên
Brand: Khắc Tên
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Key case


Wallet


Phone skin


Phone case


Money clipper


Working


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Bally

Chụp ảnh nội thất - Bally

Jelly Key - Jelly Bunny artisan keycaps

Jelly Key - Jelly Bunny artisan keycaps