Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Key

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Key

Client: Joiha
Brand: Jelly Key
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Artifact keycap series


Landscape keycap series


Character keycap series


Miniature keycap series


Constellation keycap series


Emblem keycap series


Novelties keyset series


Alumium case series


Stander of keycaps


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Fox Fitness & Yoga

Chụp ảnh nội thất - Fox Fitness & Yoga

Chụp ảnh nội thất - Eleven

Chụp ảnh nội thất - Eleven