Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Key

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Key

Client: Joiha
Brand: Jelly Key
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Artifact keycap series


Landscape keycap series


Character keycap series


Miniature keycap series


Constellation keycap series


Alumium case series


Stander of keycaps


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Fox Fitness & Yoga

Chụp ảnh nội thất - Fox Fitness & Yoga

Chụp ảnh nội thất - Eleven

Chụp ảnh nội thất - Eleven