Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Audio

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Audio

Client: Joiha
Brand: Jelly Audio
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Jelly Doux


Jelly Galaxy

Product
Product & model

CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh quảng cáo - Aqua Clinic

Chụp ảnh quảng cáo - Aqua Clinic

Chụp ảnh sự kiện - Giuseppe Zanotti

Chụp ảnh sự kiện - Giuseppe Zanotti