Chụp ảnh sản phẩm - Jalouse

Chụp ảnh sản phẩm - Jalouse

Client: Jalouse
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio
ssistant: Phan Phong


Jalouse necklace designs


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh thức ăn - Eleven

Chụp ảnh thức ăn - Eleven

Chụp ảnh sản phẩm - Lock & Lock

Chụp ảnh sản phẩm - Lock & Lock