Chụp ảnh sản phẩm - Flower You

Chụp ảnh sản phẩm - Flower You

Client: Flower You
Brand: Flower You
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Flower products


Flower You setup


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - English Town

Chụp ảnh nội thất - English Town

Chụp ảnh sự kiện - Honor

Chụp ảnh sự kiện - Honor