Chụp ảnh sản phẩm - Coca-Cola

Chụp ảnh sản phẩm - Coca-Cola

Credit: IDY Production
Brand: Coca-Cola
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Coca-Cola


Nutriboost


Minute maid


Fuze Tea Plus


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Sangria

Chụp ảnh sản phẩm - Sangria

Chụp ảnh nội thất - Bally

Chụp ảnh nội thất - Bally