Chụp ảnh sản phẩm - Badota

Chụp ảnh sản phẩm - Badota

Client: Badota
Brand: Badota
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Shelf handle


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sự kiện - Liu Jo

Chụp ảnh sự kiện - Liu Jo

Chụp ảnh sản phẩm - Plank Mouse Trap

Chụp ảnh sản phẩm - Plank Mouse Trap