Chụp ảnh sản phẩm - Argate Group

Chụp ảnh sản phẩm - Argate Group

Client: Argate Group
Brand: Argate Group
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Premium furniture products


CHỤP ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh quảng cáo - R&B

Chụp ảnh quảng cáo - R&B

Chụp ảnh sản phẩm - Stash box

Chụp ảnh sản phẩm - Stash box