Chụp ảnh quảng cáo - Sony

Chụp ảnh quảng cáo - Sony

Credit: IDY Production
Agency: DigiPencil
Brand: Sony
Photographer: Valor Huynh
Retouch: DigiPencil
Lighting: Valor Studio
Assistant: Phan Phong


Sony Playstation Vietnam social ads


CHỤP ẢNH QUẢNG CÁO | COMMERCIAL PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sự kiện - Honor

Chụp ảnh sự kiện - Honor

Chụp ảnh sản phẩm - Badota

Chụp ảnh sản phẩm - Badota