Chụp ảnh quảng cáo - Hacchic Bridal

Chụp ảnh quảng cáo - Hacchic Bridal

Client: Hacchic Bridal
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Hacchic Bridal looks


CHỤP ẢNH QUẢNG CÁO | COMMERCIAL PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh chân dung - Fung La

Chụp ảnh chân dung - Fung La

Quay phim doanh nghiệp - Sen Viet Group

Quay phim doanh nghiệp - Sen Viet Group