Chụp ảnh nội thất - Tumi

Chụp ảnh nội thất - Tumi

Client: DAFC
Brand: Tumi
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio
Assistant: Phan Phong


Tumi bag store

Location: Sai Gon Center, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY | VALOR Studio
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh quảng cáo - Aqua Clinic

Chụp ảnh quảng cáo - Aqua Clinic

Chụp ảnh nội thất - Liu Jo

Chụp ảnh nội thất - Liu Jo