Chụp ảnh nội thất - Paul & Shark

Chụp ảnh nội thất - Paul & Shark

Client: DAFC
Brand: Paul & Shark
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Paul & Shark fashion store

Location: Takashimaya, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Weill

Chụp ảnh nội thất - Weill

Chụp ảnh nội thất - Versace

Chụp ảnh nội thất - Versace