Chụp ảnh nội thất - MCM

Chụp ảnh nội thất - MCM

Client: DAFC
Brand: MCM
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio
ssistant: Phan Phong


MCM fashion store

Location: Takashimaya, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY | VALOR Studio
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Just Cavali

Chụp ảnh nội thất - Just Cavali

Chụp ảnh sản phẩm - Jalouse

Chụp ảnh sản phẩm - Jalouse