Chụp ảnh nội thất - Liu Jo

Chụp ảnh nội thất - Liu Jo

Client: DAFC
Brand: Liu Jo
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Liu Jo fashion store

Location: Sai Gon Center, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Tumi

Chụp ảnh nội thất - Tumi

Chụp ảnh nội thất - Weill

Chụp ảnh nội thất - Weill