Chụp ảnh nội thất - Jacqueline

Chụp ảnh nội thất - Jacqueline

Client: DAFC
Brand: Jacqueline
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Jacqueline fashion store

Location: Rex Arcade, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Rolex

Chụp ảnh nội thất - Rolex

Chụp ảnh quảng cáo - Aqua Clinic

Chụp ảnh quảng cáo - Aqua Clinic