Chụp ảnh nội thất - Fox Fitness & Yoga

Chụp ảnh nội thất - Fox Fitness & Yoga

Client: Fox Fitness & Yoga
Brand: Fox Fitness & Yoga
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Fox Fitness & Yoga Center

Location: 10 Thanh Thai street, district 10, HCMC


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Chez Mimosa

Chụp ảnh nội thất - Chez Mimosa

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Key

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Key