Chụp ảnh nội thất - English Town

Chụp ảnh nội thất - English Town

Client: Red 5 Studio
Brand: English Town
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


English Town english center

Location: Floor 5, Sumikura building, HCMC


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY | VALOR Studio
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh nội thất - Eleven

Chụp ảnh nội thất - Eleven

Chụp ảnh quảng cáo - Sony

Chụp ảnh quảng cáo - Sony