Chụp ảnh nội thất - Eleven

Chụp ảnh nội thất - Eleven

Client: Eleven
Brand: Eleven
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Eleven cafe & restaurant

Location: 29 Le Anh Xuan street, Ben Thanh ward, district 1, HCMC

Ground floor
2nd floor
3rd floor

CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY | VALOR Studio
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Key

Chụp ảnh sản phẩm - Jelly Key

Chụp ảnh nội thất - English Town

Chụp ảnh nội thất - English Town