Chụp ảnh nội thất - Dragon Riverside City Condominium

Chụp ảnh nội thất - Dragon Riverside City Condominium

Client: Indochina
Brand: Dragon Riverside City
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Dragon Riverside City Condominium

Location: 628 - 630 Vo Van Kiet street, ward 1, district 5, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Recipe box

Chụp ảnh sản phẩm - Recipe box

Chụp ảnh sản phẩm - Latex Gen

Chụp ảnh sản phẩm - Latex Gen