Chụp ảnh nội thất - Dolce & Gabbana

Chụp ảnh nội thất - Dolce & Gabbana

Client: DAFC
Brand: Dolce & Gabbana
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio
Assistant: Phan Phong


Dolce & Gabbana men's fashion store

Location: Rex Arcade, HCM city


Dolce & Gabbana women's fashion store

Location: Rex Arcade, HCM city


Dolce & Gabbana fashion pop-up store

Location: Rex Arcade, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY | VALOR Studio
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sự kiện - Giuseppe Zanotti

Chụp ảnh sự kiện - Giuseppe Zanotti

Chụp ảnh sự kiện - MCM

Chụp ảnh sự kiện - MCM