Chụp ảnh nội thất - Dolce & Gabbana

Chụp ảnh nội thất - Dolce & Gabbana

Client: DAFC
Brand: Dolce & Gabbana
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Dolce & Gabbana men's fashion store

Location: Rex Arcade, HCM city


Dolce & Gabbana women's fashion store

Location: Rex Arcade, HCM city


Dolce & Gabbana fashion pop-up store

Location: Rex Arcade, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh quảng cáo - Green Urban Foods

Chụp ảnh quảng cáo - Green Urban Foods

Chụp ảnh nội thất - Armani

Chụp ảnh nội thất - Armani