Chụp ảnh nội thất - Bally

Chụp ảnh nội thất - Bally

Client: DAFC
Brand: Bally
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Bally fashion store

Location: Diamond Plaza, HCM city


Bally fashion pop-up store

Location: Rex Arcade, HCM city


CHỤP ẢNH NỘI THẤT | INTERIOR PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Coca-Cola

Chụp ảnh sản phẩm - Coca-Cola

Chụp ảnh sản phẩm - Khắc Tên

Chụp ảnh sản phẩm - Khắc Tên