Chụp ảnh doanh nghiệp - Jelly Key

Chụp ảnh doanh nghiệp - Jelly Key

Client: Joiha
Brand: Jelly Key
Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Artisan


Keycap package


CHỤP ẢNH DOANH NGHIỆP | COMPANY PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh sản phẩm - Khắc Tên

Chụp ảnh sản phẩm - Khắc Tên

Quay phim quảng cáo - Chuong Tailor

Quay phim quảng cáo - Chuong Tailor