Chụp ảnh chân dung - Collection

Chụp ảnh chân dung - Collection

Photographer: Valor Huynh
Retouch: Valor Studio
Lighting: Valor Studio


Portrait collection


CHỤP ẢNH CHÂN DUNG | PORTRAIT PHOTOGRAPHY
• [W] www.valorhuynh.com • [T] 01287793939
• [Studio] 95 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, HCM

Chụp ảnh chân dung - Mỹ Duyên

Chụp ảnh chân dung - Mỹ Duyên

Quay phim sự kiện - Thang Long Real

Quay phim sự kiện - Thang Long Real