Bò - Lế - Rồ menu

Bò - Lế - Rồ menu


Bò - Lế - Rồ menu

Food stylist: Chi mini

“Ngược thời-gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng.” Ai tò-mò muốn biết về cái văn hóa Sài-gòn năm nào, thì nên ghé nhà bổn-tiệm. Phù hợp cho những tâm hồn biết thưởng thức các món ăn ngon của xứ Nam-kỳ Lục-tỉnh, ai lại không muốn ghé thăm kia chứ?

SY store

SY store

Yo Chicken's menu

Yo Chicken's menu