23.01.2018

23.01.2018

Mấy mẹ bỉm sữa mà coi quảng cáo thấy tình yêu học sinh này nọ là nhảy dựng lên phản đối à.
Xời, mấy mẹ không biết gì hết. Hồi bốn tuổi em đã hun bạn gái rồi. Trường em dạo đó rộ lên phong trào hun bạn gái. Xong có lần cô hỏi lớp bạn nào đã hun bạn gái giơ tay lên, rồi bắt đứng xếp hàng để cô khẻ tay.

31131048_2037737019834181_6414101655880466432_o.jpg

- Chuyện của Beo -

Tại sao bạn cần chụp ảnh quảng cáo?

Tại sao bạn cần chụp ảnh quảng cáo?

06.03.2018

06.03.2018