06.03.2018

06.03.2018

Cách đây vài năm, lúc tâm sự với ông anh để xin đôi lời nhận xét. Để đánh giá hắn, lão chỉ noí ngắn gọn: "Chất phác". Bây giờ mới hiểu ý lão. Hắn cho rằng có thể rút gọn trong 1 từ: Ngu. :"<

23.01.2018

23.01.2018

16.02.2018