01.01.2016

Mọi sự mới mẻ trên đời chắc cũng đến từ việc hình dung mơ hồ ban đầu. Chỉ là càng tin tưởng thì nó càng hiện hình rõ nét hơn thôi :')

06.01.2016

11.11.2013